Minna Canth 175 år – låt firandet börja!

NYHETSBREV
7.3.2018

 

Den 19 mars firas Minna Canth-dagen. Firandet fortsätter ända fram till våren 2019 när Canth fyller 175 år. Vi alla firar Canth genom att göra stora och små gärningar – Canths teman syns i den samhälleliga debatten och hennes företagaranda lever vidare i nya Minna Canth -produkter.

Superkvinna Canth i en barnbok

Även i år skrivs flera verk om Minna Canth och det kommer att redigeras nya samlingar av hennes produktion. I år och nästa år ges ut också nya upplagor av hennes texter.

Fyra av Canths noveller publiceras som ljudbok på Minna Canth-dagen den 19 mars 2018. Novellerna Kotoa pois (Flyttning hemifrån), Lain mukaan (Enligt lagen), Ompelija (Sömmerskan) och Laulaja (Sångerskan) läses av skådespelaren Elina Knihtilä. Novellerna går att lyssna i Storytel-tjänsten och en av novellerna finns fritt tillgängligt (på finska).

En illustrerad faktabok för barn Minna! – Minna Canthin uskomaton elämä ja vaikuttavat teot (Minna Canths otroliga liv och imponerande gärningar) berättar om Minnas dag -en majdag i Kuopio år 1888. Boken skrivs av Leena Virtanen och illustreras av Sanna Pelliccioni. Boken utkommer på hösten 2018 och börjar en bokserie Suomen supernaisia (Finska superkvinnor).

Virtanens och Pelliccionis verk har fungerat som inspirationskälla för teaterföreställningen Kanttia kanssa! som har skrivits och regisserats av Eppu Nuotio. Premiären äger rum på hösten 2018.

Se bokprojekt och händelser (på finska)!

Minna Canths hus ska renoveras – Mecenatkampanjen börjar!

Minna Canthin talo ry (Minna Canths hus rf) i Kuopio har startat en insamling för att renovera Kanttila. Syftet med renoveringen är att Kanttila skulle bli ett kulturcentrum som för Minnas arv vidare och som fokuserar på residens- och konstverksamhet. I renoveringsprojektet fortsätts ett tätt samarbete med läroanstalterna och rivningsarbetet kan påbörjas under detta år. Föreningen skaffar nu nya medlemmar och startar en mecenatkampaj den 19 mars 2018. Minna Canthin talo ry arrangerar också evenemang för allmänheten, föreläsningar av experter och producerar evenemang tillsammans med andra aktörer.

Tilläggsuppgifter ger kreativ ledare Anja Lappi-Hautamäki, info@minnacanth.fi.

“Man kunde inte veta det förrän man hade erfarit det.”

Så här beskrev Minna Canth sin tid som företagare. Minna Canth-sällskapet, Finska litteratursällskapet och Finlands Företagarkvinnor arrangerar en samling av minnen för att samla in minnen och erfarenheter av kvinnors företagsamhet. Även du har en möjlighet att berätta din historia ända till den 19 mars 2018.

Svenska nu -nätverket producerar läromaterial om Canth

Svenska nu -nätverket producerar läromaterial för grundundervisning till ära av den 175-åriga Minna. Materialet har utarbetats särskilt med tanke på den mångsidiga inlärningshelhetens behov i enlighet med den nya läroplanen. Materialet belyser Minna Canths betydelse som tvåspråkig brobryggare och lyfter fram mångsidighet av Canths livsverk. Därutöver hjälper till materialet att dryfta på Canths tankar och värderingar i förhållande till det moderna samhället. Materialpaketet publiceras år 2019.

Tilläggsuppgifter ger programkoordinator Liisa Suomela, liisa.suomela@hanaholmen.fi.

Ett informationsinslag om Minna Canth i din egen salong?

Behöver du program till din tillställning? En medlem av Minna Canth-sällskapet kan komma och hålla ett föredrag om Canth. Föredraget kan vara en allmän översikt eller fokusera på ett visst delområde i Canths liv till exempel företagsamhet eller skådespelförfattarskap. Bli inspirerad av Minna Canth -infopaketet och kontakta oss!

Tilläggsuppgifter ger Minna Canth-sällskapets sekreterare Maiju Putkonen minnatsihteeri.maiju@gmail.com.

Fika med Minna Canth!

Minna Canths kärlek till kaffe och hennes strävsamma företagsamhet förenas i Minna Canth-kaffe av Mokkamestarit. Detta kaffe är odlat av kvinnor och är till och med märkt med certifikat för rättvis handel. Minna som kämpade för jämställdhet skulle säkert bli glad över det. Bekanta dig med kaffet av Mokkamestarit.
Kalevala Koru är med i Jubileumårets firande genom att offentliggöra en imponerande smyckeskollektion till ära Minna Canths 175-årsjubileum på hösten 2018. Kalevala Koru grundades av kvinnor och den representerar en tidlös och modig design samt betonar skönhet och kraft som finns i oss alla.

Tilläggsuppgifter ger Design Management – ledare Maria Uunila, maria.uunila@kalevalakoru.fi.

”Minna Canth är en försvarare av frihet, jämställdhet och rättvisa. Hennes tänkande som är fördomsfritt och ingriper modigt i samhälleliga missförhållanden är fortfarande efterföljansvärt och inspirerande. Betydelsen av Minna Canths livsverk utkristalliserar sig för mig i hennes ord: ”Det första villkoret för kvinnans framåtskridande är en personlig och mental frihet. Allt annat grundar sig på detta.” Dessa kloka ord har inte åldrats en dag. De är lika sant för en kvinna i vår tid än Canths samtida på 1800-talet.”
Jenni Haukio, beskyddare av jubileumsåret

 

*****

Följande nyhetsbrev utkommer i maj 2018.

Minna Canth-sällskapet har arrangerat evenemang till ära av Minna Canths 175-jubileumår och har främjat samarbete. Syftet med sällskapet är att väcka intresse för Minna Canths livsverk och undersökning av det.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto och Otavan Kirjallisuussäätiö har finansierat Minna Canth 175 – Jubileumsåret.