Minna Canth -sällskapet

Minna Canth -sällskapet är en förening för kulturintresserade, samhällspåverkare och kreativa kvinnor. Föreningen grundades i Helsingfors år 1946. Den värnar om arvet efter Canth genom att lyfta fram hennes arbete inom det litterära fältet samt inom samhällslivets olika områden.

Föreningen samlas ungefär åtta gånger per år till föredrag och diskussioner där man behandlar både historiska och aktuella fenomen utgående från en inledning gjord av experter. Föreningen gör utflykter och bekantar sig med platser där man arbetar för ärenden som Canth drev.

Föreningen ordnar med jämna mellanrum seminarier och evenemang, som är öppna för allmänheten, och deras teman får inspiration av Canths livsverk. Medlemmarna i föreningen håller föredrag samt skriver artiklar och kolumner som synliggör Canth både i traditionella och sociala medier. Föreningen delar ut Minna Canths kulturpris i samband med märkesår.

Den nuvarande ordföranden i föreningen är Hanna Korsberg, professor i teatervetenskap, och föreningen har ungefär 170 medlemmar som påverkar aktivt i samhälls- och kulturlivet. Som medlemmar inbjuds kvinnor inom områdena litteratur, konst, vetenskap, media, näringsliv och förvaltning.

Föreningen har hittills haft tio ordföranden som alla har varit starka kvinnor och en del av den finska kultureliten:

teaterråd Mia Backman 1946–1949
biblioteksråd Helle Kannila 1949–1963
diktare, akademiker Aale Tynni 1963–1989
professor Ritva Haavikko 1989–1990
skådespelare, akademiker Eeva-Kaarina Volanen 1990–1999
konstnärsprofessor Kaari Utrio 1999–2005
professor Aura Korppi-Tommola 2005–2007
skolråd Kirsti Mäkinen 2007–2011
redaktör och författare Suvi Ahola 2011–2017
lektor i modersmål och litteratur, facklitterär författare Elise Tarkoma 2017–2019
professor Hanna Korsberg 2019 –