Minna Canth-priset, som utdelas för andra gång, tilldelades Kaarina Hazard

MEDDELANDE
26.10.2018

 

Minna Canth-priset, som utdelas för andra gång, tilldelades Kaarina Hazard

Det för andra gång utdelade Minna Canth-priset fick en fristående skribent Kaarina Hazard. Av Stiftelsen Finlands Mässa finansierat pris på 10 000 euro gavs på Helsingfors bokmässa. Därutöver blev Hazard belönad med en av Kalevala Koru donerad, av Kirsti Doukas planerad Canth-smyckeserie.

”Kaarina Hazard är liksom Minna Canth en orädd och rättfram, i samhälleliga missförhållanden med intelligens och iver gripande skribent, outtröttlig som människans försvarare och omtvistad som kolumnist, skakare av nationella tabun. Liksom Minna är hon en ovanligt mångsidig kulturens mångkampare: kulturforskare, författare och manuskriptförfattare samt en begåvad skådespelare, som har bidragit till finländskt TV-berättande med kvinnofigurer av ny art. Såsom Minna Canth, är Kaarina Hazard en stark kvinnas rollmodell”, konstaterar juryn i sina motiveringar. Minna Canth-prisets jury bestod av representanter från olika organisationer, som utför sitt arbete på banor, som Minna Canth har öppnat.

Tilläggsinformation
Elise Tarkoma, Minna Canth-sällskapets ordförande
Ordförande, Minna Canth-jury
elise.tarkoma[at]gmail.com

**

Minna Canth (1844 – 1897) var författare och den finländska teaterns förnyare. Hon var också en framgångsrik köpman och företagare, en journalist med stark röst och vanlottades försvarare. Minna Canth är den enda kvinna som har fått en egen flaggningsdag (19.3. är Minna Canths och jämlikhetens dag) i Finland. På våren 2019 blir det 175 år sedan Minna Canths födelse.

”Minna Canth är en försvarare av frihet, jämställdhet och rättvisa. Hennes tänkande som är fördomsfritt och ingriper modigt i samhälleliga missförhållanden är fortfarande efterföljansvärt och inspirerande. Betydelsen av Minna Canths livsverk utkristalliserar sig för mig i hennes ord: ”Det första villkoret för kvinnans framåtskridande är en personlig och mental frihet. Allt annat grundar sig på detta.” Dessa kloka ord har inte åldrats en dag. De är lika sant för en kvinna i vår tid än Canths samtida på 1800-talet.”
– Jenni Haukio, beskyddare av jubileumsåret

**

Stiftelsen Finlands Mässa delar ut vart år pris på nästan 400 000 euro för främjande av finländskt näringsliv. Stiftelsens pris tillhör bl.a. Kaj Franck-designpriset, Av kärlek till boken-priset samt det förutnämnda Minna Canth-priset. Stiftelsen Finlands Mässa understöder även utställningen Finlands vackraste böcker.