Minna Canth-priset, som utdelas för tredje gång, tilldelades Maryan Abdulkarim

MEDDELANDE
25.10.2019

 

Det för tredje gång utdelade Minna Canth-priset gick till fristående skribent, konstnär och medborgaraktivist Maryan Abdulkarim. Av Stiftelsen Finlands Mässa finansierat pris på 5000 euro gavs på Helsingfors bokmässa. Därutöver blev Maryan Abdulkarim belönad med en av Kalevala Koru donerad, av Kirsti Doukas planerad Canth-smyckeserie.

”Maryan Abdulkarim är en modig skribent och debattör på den samhällspolitiska arenan, liksom Minna Canth var det på sin tid. Oförtröttligt tar hon ställning för kvinnor och minoriteter och gör ojämlikheten synlig också där mången hade trott att jämställdhet redan råder. Maryan Abdulkarim är en mångkampare i fråga om kultur och opinionsbildning. Abdulkarim verkar också internationellt och framöver kommer hon med säkerhet att göra sig hörd i många frågor”, konstaterar juryn i sina motiveringar.

Minna Canth-prisets jury bestod av representanter från olika organisationer, som utför sitt arbete på banor, som Minna Canth har öppnat: Finlands Dramatiker och Manusförfattare, Finlands Journalistförbund, Kalevala Koru, Mannerheims Barnskyddsförbund, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Minna Canth -sällskapet och Suomen Kirjailijaliitto.

Tilläggsinformation

Hanna Korsberg, Minna Canth-sällskapets ordförande
Ordförande, Minna Canth-jury
hanna.korsberg [at] helsinki.fi

**
Minna Canth (1844 – 1897) var författare och den finländska teaterns förnyare. Hon var också en framgångsrik köpman och företagare, en journalist med stark röst och vanlottades försvarare. Minna Canth är den enda kvinna som har fått en egen flaggningsdag (19.3. är Minna Canths och jämlikhetens dag) i Finland. På våren 2019 blev det 175 år sedan Minna Canths födelse.

”Minna Canth är en försvarare av frihet, jämställdhet och rättvisa. Hennes tänkande som är fördomsfritt och ingriper modigt i samhälleliga missförhållanden är fortfarande efterföljansvärt och inspirerande. Betydelsen av Minna Canths livsverk utkristalliserar sig för mig i hennes ord: ”Det första villkoret för kvinnans framåtskridande är en personlig och mental frihet. Allt annat grundar sig på detta.” Dessa kloka ord har inte åldrats en dag. De är lika sant för en kvinna i vår tid än Canths samtida på 1800-talet.”
– Jenni Haukio, beskyddare av jubileumsåret

**

Stiftelsen Finlands Mässa delar ut vart år pris på nästan 400 000 euro för främjande av finländskt näringsliv. Stiftelsens pris tillhör bl.a. Kaj Franck-designpriset, Av kärlek till boken-priset samt det förutnämnda Minna Canth-priset. Stiftelsen Finlands Mässa understöder även utställningen Finlands vackraste böcker.


Minna Canth -sällskapet har arrangerat evenemang till ära av Minna Canths 175-jubileumår och har främjat samarbete. Syftet med sällskapet är att väcka intresse för Minna Canths livsverk och undersökning av det.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Otavan Kirjasäätiö, WSOY kirjallisuussäätiö, Kalevala Korun kulttuurisäätiö, Niilo Helanderin säätiöWaldemar von Frenckells stiftelse
och undervisnings- och kulturministeriet har finansierat Minna Canth 175 -Jubileumsåret.