Öppna föreläsningar om Canth i Lahtis, Helsingfors och Jyväskylä

NYHETSBREV
23.1.2019

 

Minna Canth-läromedel publiceras i februari 2019

För att fira Minna Canth som fyller 175 år 2019 har Svenska nu i samarbete med Minna Canth sällskapet producerat ett läromaterial om författaren Minna Canth med ett tillhörande pedagogiskt material. Läromaterialet är tillgängligt för alla i elektronisk form och riktar sig till den finskspråkiga gymnasieundervisningen och kan också användas i undervisningen på högstadiet. Materialet innehåller två uppgiftshelheter som skiljer sig i svårighetsnivån.

Materialet belyser betydelsen av Minna Canth som en aktiv tvåspråkig brobyggare mellan det finska och svenska språket och lyfter fram hennes arv. Utöver att Minna Canth är en berömd författare var hon en teaterförnyare, företagare, samhällspåverkare och främjare av jämställdhet och flickors utbildning. Materialet presenterar i bild, text och videor olika sidor av Minna Canth och drar paralleller till dagens samhälle i enlighet med Minna Canth-sällskapets kampanj ”Vad skulle Minna göra?”

Läromaterialet är tillgänglig för alla på Svenska nu:s hemsida www.plugganu.fi i februari 2019.

Öppna föreläsningar om Canth i Lahtis, Helsingfors och Jyväskylä

Under de finska historiedagarna kan besökarna lördagen den 9 februari delta i intressanta föreläsningar om Minna Canth. Susanna Sirén-Valanta fungerar som ordförande för programhelheten. Föreläsare är FD Minna Maijala, regissör Heini Tola samt professor Ilkka Nummela.

De finska historiedagarna arrangeras den 8–9 februari 2019 och evenemanget är öppet för allmänheten.

Mera information om programmet (på finska)

Det finska arbetarinstitutet i Helsingfors ordnar föreläsningsserien Minna Canth – radikaali vapauden ja tasa-arvon puolustaja (Minna Canth – en radikal försvarare av frihet och jämlikhet) mellan den 14 januari och den 11 februari. Serien omfattar fyra föreläsningar, som ordnas i centrumbiblioteket Odes auditorium och är öppna för allmänheten. Föreläsarna kommer att betrakta olika sidor av Canth. Föreläsningarna är fristående och det är fritt inträde till evenemangen.

Föreläsningar:
4.2. Sotaisa luonto ja lempeä sydän – Minna Canthin opissa kirjailijaksi (En krigisk läggning och ett varmt hjärta – från Minna Canths lärling till författare) / författare Sirpa Kähkönen
11.2. Canthista 2000-luvulle – naisliikkeen pitkä kaari (Från Canth till 2000-talet – kvinnorörelsens långa väg)/ fackboksförfattare, FD Maritta Pohl

Mera information på Odes webbsidor (på finska)

Folkhögskolan Jyväskylän Kansalaisopisto ger i sitt huvudbibliotek en offentlig föreläsning den 12 mars, då professor emeritus Ilkka Nummela föreläser under rubriken ”Vekseleiden varjosta melkein kauppaneuvokseksi. Minna Canth, kauppias” (Ur skuggan av växlarna till så gott som kommerseråd. Köpmannen Minna Canth).

Mera information i Jyväskylä stads evenemangskalender (på finska)

Eurokangas lanserar tyg med Minna Canth -inspirerade mönster

Familjeföretaget Eurokangas ordnade en tävling i mönsterplanering, som resulterade i ett antal tygmönster inspirerade av ämnen som var viktiga för Minna Canth – frihet, kärlek och jämlikhet. De vinnande mönstren, och de finska designerna bakom dem, kommer att offentliggöras under början av året. Mönstren kan användas både för kläder och inredning, och från och med mars 2019 kommer de att säljas i alla Eurokangas affärer.

Canths kraftfulla ord

Under vintern publiceras ett flertal verk som behandlar Minna Canth och hennes produktion. FD Minna Maijala har forskat i och publicerat flera verk om Canth. Till de nyaste hör essäsamlingen Punaiset kengät – Minna Canthista, rakkaudesta ja vallasta (Otava) samt Canths novellsamling Ihmisen kuvia (Gummerus), som Maijala har skrivit förordet till. Maijalas biografi Hellä, herkkä hehkuvainen – Minna Canth (Otava) finns även att få som ljudbok, inläst på finska av Leena Rapola.

I februari utkommer antologin Mitä Minna Canth todella sanoi? (WSOY). FD, redaktör Suvi Ahola har samlat ihop och kommenterat ett antal av Canths mest betydande tidningstexter samt utdrag ur hennes noveller och pjäser.

Canth är också med i författaren Vilja-Tuulia Huotarinens verk Heistä tuli taiteilijoita (WSOY, ill. Riikka Sormunen). Boken består av fiktiva porträtt av flickor, som senare växte upp till kvinnliga finska konstnärer.

Mera information om övriga boknyheter och evenemang om Canth på våra webbsidor (på finska)

Canth, utan att spara på kropp och själ

Teatermuséets nya utställning ”Kokonainen Canth – Kuohuva keho ja mieli” öppnar för allmänheten den 20 mars 2019 i Kabelfabriken. Utställningen närmar sig Minna Canth och hennes produktion ur en ny vinkel, via frågeställningar om kroppslighet. Utställningen är ett samarbete mellan Teatermuséet, Helsingfors universitet och Minna Canth -sällskapet.

—————————————————-

Beställ vår nyhetsbrev av Minna Canth och hennes jubileumsår!
Nyhetsbrevet skickas 4 – 10 gånger om året.

Minna Canth -sällskapet har arrangerat evenemang till ära av Minna Canths 175-jubileumår och har främjat samarbete. Syftet med sällskapet är att väcka intresse för Minna Canths livsverk och undersökning av det.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Otavan Kirjasäätiö, WSOY kirjallisuussäätiö, Kalevala Korun kulttuurisäätiö, Niilo Helanderin säätiöWaldemar von Frenckells stiftelse
och undervisnings- och kulturministeriet har finansierat Minna Canth 175 -Jubileumsåret.