Tillbringa sommaren med Minna Canth!

NYHETSBREV
24.5.2018

 

Minna Canth lever starkt kvar i saker och händelser 175 år efter sin födelse! I sommar syns Canth i händelser och mellan bokpärmar. I höst uppföras hennes verk på scener.

Du har fått det här Minna Canth jubileumsårets nyhetsbrev eftersom vi har tänkt att dess innehåll skulle intressera dig. Se till att du får de här nyhetsbreven även i fortsättning! Du får dem genom att bekräfta din e-mailadress.

Nyhetsbrevet utkommer på svenska och finska cirka fem gånger om året. I nyhetsbrev berättas om Minna Canth och saker och händelser som angår hennes jubileumsår.

Du kan läsa mars nyhetsbrev här.

I sommar syns Canth på Kangasala sommarteater, Teater Avoimet Ovet, litteraturevenemag Vanhan Kirjallisuuden Päivät och många andra evenemang. Sommarhändelserna är finskspråkiga och om du vill, kan du läsa dem i vårt finskspråkiga nyhetsbrev. I år och nästa år publiceras talrika nya böcker om Minna Canth. Se vår ständigt uppdaterade lista (på finska).

Vill du inte mera ha vårt nyhetsbrev? Ta bort din e-mail adress från vårt register.

”Minna Canth är en försvarare av frihet, jämställdhet och rättvisa. Hennes tänkande som är fördomsfritt och ingriper modigt i samhälleliga missförhållanden är fortfarande efterföljansvärt och inspirerande. Betydelsen av Minna Canths livsverk utkristalliserar sig för mig i hennes ord: ”Det första villkoret för kvinnans framåtskridande är en personlig och mental frihet. Allt annat grundar sig på detta.” Dessa kloka ord har inte åldrats en dag. De är lika sant för en kvinna i vår tid än Canths samtida på 1800-talet.”
Jenni Haukio, beskyddare av jubileumsåret

 

*****

Följande nyhetsbrev utkommer i augusti 2018.

Minna Canth -sällskapet har arrangerat evenemang till ära av Minna Canths 175-jubileumår och har främjat samarbete. Syftet med sällskapet är att väcka intresse för Minna Canths livsverk och undersökning av det.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Otavan Kirjasäätiö och WSOY kirjallisuussäätiö har finansierat Minna Canth 175 -Jubileumsåret.