Vem ska ha Minna Canth -priset på 10 000 euro?

NYHETSBREV
22.10.2018

 

Vem ska ha Minna Canth -priset på 10 000 euro?

I höst tilldelas Minna Canth -priset för samhällspåverkare. Priset utdelas för andra gången. Den första pristagaren var biskop emerita Irja Askola. Priset på 10 000 euro finansierats av Stiftelsen Finlands Mässa tilldelas en person vars arbete som skribent, företagare eller samhällspåverkare inspirerar till att bygga ett bättre Finland i Minna Canths modiga anda. Canth-priset lyfter fram en märkvärdig och mångsidig person som har påverkat medmänniskors tänkande samt öppnat ögon och dörrar mot framtiden. Minna Canth -pristagaren får också Canth-smyckeset skänkt av Kalevala Koru. Nyhetssmyckena kommer till försäljning i september.

Juryn består av Förbundet för mödra- och skyddshem, Helsinki Missio, Finlands Journalisförbund, Minna Canth-sällskapet rf., Finlands Dramatiker och Manusförfattare, Finlands författarförbund och Finlands Företagarkvinnor.

Priset överlämnas på Töölö-lava, på Helsingfors Bokmässa fredagen den 26 oktober kl. 14.30−15.00.

Kolumnserie om Canth börjar 27.10.

Som nedräkning till Minna Canth-jubileumsåret publiceras i Lännen Media tillhörande delägartidningar mellan oktober och december 2018 en kolumnserie i tio delar, som skall presentera nutidens aktuella och polemiska synvinklar på Canth.

Det finns sammanlagt elva delägartidningar: Aamulehti, Forssan Lehti, Hämeen Sanomat, Ilkka, Kainuun Sanomat, Kaleva, Keski-Pohjanmaa, Lapin Kansa, Pohjalainen, Satakunnan Kansa och Turun Sanomat, och kolumner skall publiceras såväl i papperstidningar som på deras nätsidor.

Den första kolumnen publiceras 27.10., och dess skribent är Kaari Utrio.

Som skribenter finns en skara författare, forskare och samhälleliga påverkare från olika områden. De behandlar utöver sitt eget förhållande till Minna Canth även det, hur av henne främjade ärenden liksom jämställdhet mellan könen, välfärdssamhälle och tolerans har utvecklats i Finland och i hela världen.

Pastormor i Rovaniemi teaters version av Prästens familj

Minna Canths populäraste skådespel Prästens familj skall spelas på Rovaniemi teater ända till januari (på finska). I skådespelet stöter pastormoderns tro och krav samman med barnens framtidsönskemål: ett ville ansöka till ett universitet och studera, ett annat ville bli redaktör och det tredje skådespelare.

Skådespelet har adapterats till 2010-talets värld av Sakari Hokkanen. Skådespelets regissör heter Eljas Liinamaa.

 

—————————————————-

Beställ vår nyhetsbrev av Minna Canth och hennes jubileumsår!
Nyhetsbrevet skickas 4 – 10 gånger om året.

Minna Canth -sällskapet har arrangerat evenemang till ära av Minna Canths 175-jubileumår och har främjat samarbete. Syftet med sällskapet är att väcka intresse för Minna Canths livsverk och undersökning av det.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Otavan Kirjasäätiö, WSOY kirjallisuussäätiö, Kalevala Korun kulttuurisäätiö, Niilo Helanderin säätiö och Waldemar von Frenckells stiftelse
har finansierat Minna Canth 175 -Jubileumsåret.